>>> více o demu <<<

  1. Dny
  2. Běží
  3. Pochod smrti   
  4. Situace 19
  5. Monument  
  6. V galerii stažených opon   >>MP3<<
 

  7. Tonuli
  8. Bez zájmu  
  9. Sféry pádů  
10. Třesoucí se sochy
11. Třesoucí se sochy (remix)


Dny

V milujících srdcích
Ta ztráta věčně trvá
Podivný byl den
V okně zakrytém
Mělo se něco stát
Podél osamělých cest
Mrazivý dotyk
A dětský pláč

Dny vidění

slova: IAn  1991
hudba: IAn a Pafka 1992

Běží

Ještě nikdy jsem neviděl
Takovouhle věc v zrcadle
Kolotoč v zahradě
Tanec šílených
Nebo jen zbytek a pak…..

V nás je ten pocit
Ryb uvízlých na mělčině
A zdá se to jako
Kolotoč v zahradě
Nebo jen zbytek a pak….

Otoč se zády
Otevři své oči
Znovu, znovu a znovu
A pak……..

slova: IAn 1991
hudba: IAn a Pafka 1992Pochod smrti

Po krajině se rozlehl temný zvuk
Zbavený představ o tomto světě
Zbavený touhy na velké mýtině
Zbavený představ života, naděje a snů
Cítí už jen násilí kolem
Naposled pocítí na své kůži
Teplé paprsky slunce a potom se vydá
Na pochod smrti
Neví, co to je a co se děje za jeho zády
Lehce třesoucí se bolestí a strachem
A přece to muselo přijít?

Jeden za druhým vstupují do arény
S maskami na tvářích, aby pokořili druhé
Ozývá se jen sténání
A jak se míhají světla a prolínají se se stíny loutek
Pochod smrti pro tebe
Jdi s ostatními a nech mě zůstat
A jak se míhají světla
Ona mizí v dáli za rohem domu
Jde s ostatními zlákána představou
Jde s ostatními na Pochod smrti
Tvůj pochod smrti
A já ti věřil

slova: IAn 1990
hudba: IAn a Dušan 1991Situace 19

Se svěšenou hlavou
Hledal průzračný pramen
Měl oči plné slz
Hleděl do dálky
Přemýšleje o sobě
Nechtěl už dál jít

 Se svěšenou hlavou
Chodíval tmavou chodbou
Měl oči plné slz
Neznal pravý význam
Přemýšleje o sobě
Zůstal stát sám

Se svěšenou hlavou
Ztratil se v davu
Měl oči plné slz
Čekal na záchranu
Přemýšleje o sobě
V tichu vše mizí

slova: IAn 1991
hudba: IAn a Pafka 1992Monument

Viděl jsem kmen na kříži
Mohutný strom přibitý na kříži
Chladný kámen na mýtině
Viděl jsem, jak dotýká se oblak
Co asi cítil?  2x

Jeho kořeny visící ve vzduchu
Strhané větrem
Plochý kámen na palouku
Nepodobající se ničemu
Co kdy sloužilo lidem
Suché větve strhávané větrem
Soudcové se rozhodli
Zůstali nadále chladní
A temná oblaka nad pustou krajinou
Uprostřed kříž

V šílených úsměvech viděl jsem zklamání
Žiji tak, jak nejlíp umím
Oni v čase ukážou svoji tvář
Zahnáni na mělčinu
Čekáme na zázrak, rovnováhu
Dál zůstane jen pomník lidské krutosti
Tento pomník lidské krutosti

Viděl jsem zem na kříži
Mohutnou zem přibitou na kříži
Viděl jsem pomník lidské krutosti
A temná oblaka nad pustou krajinou
Uprostřed kříž

slova: IAn 1992
hudba: IAn a Pafka 1992 V galerii stažených opon >>MP3<<

Již za úsvitu obrnění lhostejností
Přemýšleli, jak získat ještě víc
S doklady své existence
Snili sny své slávy
V galerii,v galerii stažených opon

Naplnili svá srdce podivným strachem
Bez jakékoliv známky citu
Vzdávali se, zabíjeli, ničili
Shlédli si své pravdivé příběhy
V galerii, v galerii stažených opon

Dívali se na své tváře
Jo, shlédli si své tváře
A pak unaveni a zahanbeni
Hledali nový směr
V galerii, v galerii stažených opon

 slova: IAn 1991
hudba: IAn a Krtek 1991


 

 

Tonuli

Tady na kraji cesty
Tváře, jež hledí na spásný déšť
Život, hluboko v mých snech
Spásný déšt, v němž kráčím
Život, slabý a tonoucí
Když odcházíš jinam

Hlasy, schody jsou u konce
Vláčím za sebou touhy
Hlasy, ty jež jsi řekla
A všechny stíny mizí
Život, ztracená víra
Hlasy kolem našich domovů

Teď už vím, že vše končí
Život nosí sebou zklamání
Už nikdy nepoví ostatním
Už nikdy nezodpoví ty otázky
V těchto dnech mizí    2x


slova: IAn 1991 
hudba: IAn a David V. 1992  Bez zájmu

Bez zájmu odcházíš
Potěšení z mých dlaní
Chtěli bychom líbat
Andělé boží
Jsem druhý z kraje
Zmatený znovu
Když tulipány zvoní

Věř mi, tak jak vždy
Já odcházím
Květy tvých slz
Zvadlé v cizích dlaních
Věř mi, tak jak vždy
Já odcházím

Projdi se po střeše
Protože, auta jezdí kolem
Den, kdy andělé padají
Zůstanou dál, zvěř prchá
V norách všichni přebýváme
V norách živoříme

Věř mi, tak jak vždy
Já odcházím
Květy tvých slz
Zvadlé v cizích dlaních
Věř mi, tak jak vždy
Já odcházím

slova: IAn 1991
hudba: IAn a Pafka 1992
Sféry pádů

Vždycky mají pravdu
A neznají krásu
Stíny, co tě obchází
Chvíli stojí a padají
Chtěl bys odejít
Svobodně se rozhodnout
Lidi, co tě tak chválí
Snad jim nevěříš?

Všichni, co kdy chtěli žít
Dočkali se zklamání
Rozplyne se vše tvé úsilí
Zrcadlo, co je rozbité
Ukáže tvůj obraz
Mlhavý jako ostatní
Bez všech předsudků
Bez všech lží
Už můžeš jenom snít
Čekat se svou vírou

Jak asi vypadají
Všichni, co vítězí
Pády a znovu vstání
 Letíš nad zemí
Blíž světu chladu
Blíž pocitu konce
A k čemu tedy potom slouží
Postranní východ

slova: IAn 1991
hudba: IAn a Pafka 1992Třesoucí se sochy

Čekal jsem na možnost
Až se podívám na kamenné sochy
Které jsou tak chladné
Jejich kamenný krunýř
Je stejný jak tvá tvář
Která je bez známky života

 A ač je opět do pláče
A stejně jako laně
Které jsem měl tak rád
Umírají samy v bažinách smutků

 Má zahrada je mrtvá
Jen poslední květ tulipánů uvadá
A sklání svoji tvář k zemi
Stejně jako já  4x

Když se dívám na tvou chladnou tvář
A když se v prach mění
Vše, co končí svoji pouť
Má zahrada je mrtvá, jen poslední
Květ tiše uvadá

slova: IAn 1990
hudba: IAn a Dušan 1990