>>> více o demu <<<

  1. Poražený vítr  >>MP3<<
  
 

  2. První stín noci


Poražený vítr 

Víly se svlékají
Když vítr vzdychá
A v blátě sledují
Jak učíš se přežít

Nás nezajímá inspirace
My chceme jen na cestách
V klikatých uličkách
Svést krvavý boj našich životů

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá
Teď už vím, kam utíkáš
Běžíš odnikud nikam

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá

Otcové a matky synů
Jenž v srdci máte pýchu
Vězí v nás ten hluboký hněv
Je zárodkem všech hříchů

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá
Teď už vím, kam utíkáš
Běžíš odnikud nikam

slova: IAn  1992
hudba: IAn a Pafka 1993


 

 

První stín noci

Polibky rozloučení
Zůstaly nadále chladné
Zmrazený ledovým vánkem
V tichu ztracený stín

Až se ti uleví, vem si svý slzy
Ukryj se v prostoru, který vše překoná
Poděkování, co jsi uslyšel
Navěky ztracený v žaláři času

Poděkování z nebe je zde
Uvnitř hořících srdcí
Mohu se vzdát svých nadějí
A teď, když pomyslím na ticho
Máš tvář jak vánek z mlhy
Tíž už to nejde, uvnitř hořících tváří

Tápeme ve tmě lží, ve stínu nejistoty
Ukaž nám cestu, my ti dáme vše
Ukaž nám cestu a my půjdeme
Když už jsem nalil do sklenice vodu
U smrtících dveří
Musím stále doufat, že se vrátím Jááá

slova: IAn  1992
hudba: IAn a Pafka 1993