>>> více o CD <<<

  1. Other story
  2. Možná  >>MP3<<  
  3. Jako ocel
  4. Sister  >>MP3<<
  5. Age I.  >>MP3<<
  6. Double proud
  7. Masks
  

  8. Tall gerim
  9. Okamžik
10. 1914
11. Opustit
12. Dědictví ztracených iluzí  >>MP3<<
13. Poražený vítr  >>MP3<<
14. První stín noci
 


 Other story
(Jinej příběh)

Stojící před domem
Neví co bude dál
Stojí tam sám
A neví co bude dál
Nechte ho přemýšlet o konci
Neví co bude dál
Neví co bude dál
Neví co bude dál

Stojí tam sám
A čeká na hledání marnosti
Nechtěl být sám
Nevrátí se ten kouzelný pocit
Cítí se tak slabý a osamělý
Neví co bude dál
Neví co bude dál
Neví co bude dál

Chceš žít v ústraní?
Chceš žít jinej příběh?

Je jako přistižení lidé
Pořád sní bez cíle
Sní o jiném příběhu
Pořád sní bez cíle

Chceš žít v ústraní?
Chceš žít jinej příběh?

slova: IAn 1.7.1990 (první text VD)
hudba: IAn 1990 a 1997 (první melodie VD)Možná
>>MP3<<

Tisíce lidí jdou svou cestou
Běží cestou slepých a hluchých
A někde o kus dál
Jejich srdce umírá

Jsou pak tmavá rána
A noci probděný
A chlad jim svírá žíly
To není lepší soud

Z černýho auta padá šátek
Na rozloučenou
A hvězdy tančí requiem
Na tělo padají

Uličkou lásky krouží strach
Koráby - těla hledají přístav
Poslední zápas cítí
Pak zmizí v hlubinách

Stíny se v davu plazí po nohou
Ve tvým okně vidím tvoji tvář uplakanou
Za záclonou je bílý symbol míru v nás
Ve studený matce se choulí nový život
Do šera

Tvý auto k tobě přijíždí
Nenechá tě padnout
Tvý auto možná dorazí
Nenechá tě padnout
A teskné výkřiky se valí do nikam

slova: IAn 1996
hudba: IAn 1998Jako ocel

Jako ocel je dneska tvý svědomí
Jako smrt je dneska tvoje nejistota
Musíš žít, třpyť se mi ve vlasech
Jestli tě sfouknou, tak nemusí vědět proč

Mávali si v dešti
V rukách střep pro štěstí
Jednu noc sní o štěstí
Jednu noc líbaj mříž, ať ustoupí
Ještě chvíli spolu můžou být
Pak se smrtelným chladem
Musí se rozhodnout

Schovej svou hlavu pod polštář
A už se navracej
A vem si sebou
Touhu tobě nikdy neznámou
A vem si sebou
Srdíčko co možná čistý máš
Tak vem si sebou
Nenávist co ráda schováváš
A vem si sebou
Všechno, už se nikdy nevracej

slova: IAn únor 1998
hudba: IAn 1998Sister
(Sestra)
>>MP3<<

Jsou to jen bolesti otroka
Čas je zabíjí
Dokážu zemřít i bez tebe
Utahán láskou mrchy
Nenávidí svoji sladkou osamocenou sestřičku

Jsou to jen kapky deště
Ćas je zabíjí
Dokážu se rozloučit i bez tebe
Křehký anděl
Vzpomíná ráda
Když jsme byli mrtví

Křičel jsem zkušeností z mládí
Křičel jsem zkušeností z mládí
Nedojdu tam po rovné cestě
Prosím
Sundej závoj ze svých ňader

Jsou to jen bolesti otroka
Čas je zabíjí
Dokážu zemřít i bez tebe
Křehký anděl
Vzpomíná ráda
Když jsme byli mrtví

Utahán láskou mrchy
Nenávidí svoji sladkou osamocenou sestřičku

slova: Pafka 1995
hudba: IAn a Pafka 1995Age I.
(Věk I.)
>>MP3<<

Tohle je věk
Kdy se zdá být všechno nevhodné
Pro jakýkoli čin a jakékoli slovo
Jen chlad promlouvá z našich úst
Jsme cirkusoví šašci
Ve světě bez publika
Chceme se tě držet za ruku
Když procházíme popelem

Oblaka plují tam, zpět a pořát dál

Tohle je věk prosté nevinnosti
Čekáme pomocnou ruku
Ne však pařát bestie
Smějící se klauni
Pod padajícími stany
Je to sebeobětování
Ale nemusí to být vždy hanba
Být v palbě smíchu

Oblaka plují tam, zpět a pořát dál

Vstáváš a cítíš se špatně
Pronásledují tě tvé noční můry
Nemáš klidnou mysl
Orlova smrt je překrásným snem
Vzezření zítřka
Díváme se na tu špínu
Láska je nad zlato
Tohle je věk
Kdy se zdá být všechno nevhodné

Oblaka plují tam, zpět a pořát dál

Cirkusoví šašci hledají cestu
Do vašich srdcí

slova: IAn 1995
hudba: IAn 1995Double proud
(Dvojitá pýcha)

Nahé děti tancují
Pro krále a královnu
Siluety zvadlých květin
U černošedého kamene
Rozbitý zvon bije šíleným rytmem
Blázni tančí pro tvůj smích
Zištní lidé tančí pro slávu
Blázni tančí pro tvůj smích
Vytáhni mě z bídy
Pásem co nás spojuje
Nemysli jen na sebe
Tam můžeš zapomenout

Co bylo? To bude!

Šašci se srdcem bojují o chleba
Sedí s rozbitou hlavou
Oni tě naplní
Malým kouskem svobody
Rudá krev prosakuje na rampouch
Co je uvnitř nás
Dvojitá pýcha hladí hezkou tvář
S polibkem pravdy umírá
Mokré zdi se točí dokola
Chladný déšť je omývá
Krásné lži jsou smývány ze tvých rtů

Co bylo? To nebude?
Co bylo? To bude!

slova: IAn 1996
hudba: IAn a Pafka 1996Masks
(Masky)

Utíkám v čase
Z ticha sténajících králů
Andělé jako supi
Čekají na náš pád

Mrtvý může zpívat jeho píseň
První pohled k tobě promlouvá
Kdy a kam s vmísit
Musíš se prohýbat

Všechno se smísilo dohromady
S jedinou chybou
A jediná myšlenka
Tě nenechá spát

Mrtvý může zpívat jeho píseň
Batole na tvých rukou
Tleská tomu jak se topíš
Tleská víru. který tě tahá

Utíkám zahanben
Utíkám se umýt
Umyji svůj obličej
V krvi z tvých očí

V krvi z tvých očí
V krvi z tvých očí

Masky, masky, masky ...

Utíkám pro nic
Pro nic

slova: IAn 1992
hudba: IAn a Pafka 1995Tall gerim

Byli jsme společně svobodní
K sobě připoutaní
Byli jsme všech bolestí zbavení
A bezejmenní
Dvě řady krásných, krutých okamžiků
Schovaní jsme za zdí

Jsme bezejmenní

Byli jsme ti, co si leží u nohou
Tak strašně bezejmenní
Další okamžik tu není
Dotýkáme se života
A z tváře padá zklamání
Když jsme bezejmenní

A jsme bezejmenní

Obrazy ze stěn vzhlížejí
Na povzdech poslední
Shlédli jsme se v nočních tmách
Byli jsme bezejmenní
Odpočinek a láska není
Navždy hledej a poznávej

Jsme bezejmenní a bezejmenní
A bezejmenní a bezejmenní

slova: IAn 1994
hudba: IAn a Pafka 1994Okamžik

Jsme vyprahlí až na kost
Ticho! Chtěl jsi jít
Procházíš se, myslíš na smrt
Hej! Vy šťastní
Přemýšlejte o nás

Skutečně poslední
Je to pravda, odejdi
Čas uhýbá, věř, že odejdeš
Oni zapomenou

Obratně zabíjíš, cíle nedosáhneš
Umělá květino nehybná
Vyhlížíš mou krev
Abys mě potopila!

Kolem zdí vidíš modré barvy
Hasnou teď naše srdce
Místo nich jen ledový příkrov
Okvětní lístky jejich barev ubíjí
Jenom ledový příkrov
Okvětní lístky jejich barev ubíjí

Myslím, že jsme měli málo času
Jo, myslím si, že jsme měli málo času
Zabráni do ničivých destrukcí
Neměli jsme čas na pravdu

slova: IAn 1992
hudba: IAn a Pafka 19921914
ARGNHHOUAHH
HAHAOUHHHHH

hudba: IAn 1995Opustit

Šiky ozbrojených hrdinů, jenž se rozpadají
V tichém přítmí stínů na mrtvé si hrají
Černé jsou záclony, co okna zakrývají
Černá jsou sukna na zdech pokojů
Dokola obtažené, utažené
Jako smyčka, na mém hrdle jsou
Říkají tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých zdí
Tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

Poděkuj bohu za svou hezkou tvář
¨Však proklej ho za svoji duši zrádnou
Trnitá skutečnost a sebeklamání
Všude kolem nás zní z hlouby srdcí pláč
Řekni si tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

Spáči v královské jídelně v rukávech těch figurín
Únavou na mrtvé si hrají
Říkají tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých zdí
Tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

My bychom chtěli být tvé roztančené ráno
Protože my jsme tvé krvavé sluníčko
Řekni si tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

My bychom chtěli být tvé roztančené ráno
Protože my jsme tvé krvavé slunce

slova: IAn 1993
hudba: IAn a Pafka 1993Dědictví ztracených iluzí
>>MP3<<

Zrychleně časem, zmatenou cestou
Klouzat se z okna zákopů
A nosit v sobě štěstí ukryté
A volat bolest na rozcestí
Dědictví ztracených iluzí

Vstříc dalším neštěstím
V hrobech na ulicích
Jít a dělat to tak, jak si myslíš
Růžové děvčátko náruč otevírá
Dědictví ztracených iluzí

Průhledné za kouřovou clonou
Štěstí se nám drobí v rukou
Stlačená destrukcí , květina padá
V moči stát je život - její ideál
Dědictví ztracených iluzí

Síle lásky vzdávat slávu
A nemít žádný ideál
Něčí zápěstí pohladit rukou
A sklonit hlavu před ránou
Dědictví ztracených iluzí

Mávnout rukou nad zbytečnou láskou
A mluvit stále o štěstí
Někde nad hlavou v korunách
Směje se nám třetí hlas
Dědictví ztracených iluzí
Dědictví ztracených iluzí

slova: IAn 1994
hudba: IAn a Pafka 1994


Poražený vítr
>>MP3<<

Víly se svlékají
Když vítr vzdychá
A v blátě sledují
Jak učíš se přežít

Nás nezajímá inspirace
My chceme jen na cestách
V klikatých uličkách
Svést krvavý boj našich životů

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá
Teď už vím, kam utíkáš
Běžíš odnikud nikam

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá

Otcové a matky synů
Jenž v srdci máte pýchu
Vězí v nás ten hluboký hněv
Je zárodkem všech hříchů

Zranili jsme člověka
On v křeči odmítá
Teď už vím, kam utíkáš
Běžíš odnikud nikam

slova: IAn  1992
hudba: IAn a Pafka 1993První stín noci

Polibky rozloučení
Zůstaly nadále chladné
Zmrazený ledovým vánkem
V tichu ztracený stín

Až se ti uleví, vem si svý slzy
Ukryj se v prostoru, který vše překoná
Poděkování, co jsi uslyšel
Navěky ztracený v žaláři času

Poděkování z nebe je zde
Uvnitř hořících srdcí
Mohu se vzdát svých nadějí
A teď, když pomyslím na ticho
Máš tvář jak vánek z mlhy
Tíž už to nejde, uvnitř hořících tváří

Tápeme ve tmě lží, ve stínu nejistoty
Ukaž nám cestu, my ti dáme vše
Ukaž nám cestu a my půjdeme
Když už jsem nalil do sklenice vodu
U smrtících dveří
Musím stále doufat, že se vrátím Jááá

slova: IAn  1992
hudba: IAn a Pafka 1993