>>> více o demu <<<

  1. Tall gerim
  2. Okamžik
  3. 1914

  7. Opustit    
  8. Dědictví ztracených iluzí   >>MP3<<
 

 

Tall gerim

Byli jsme společně svobodní

K sobě připoutaní
Byli jsme všech bolestí zbavení
A bezejmenní
Dvě řady krásných, krutých okamžiků
Schovaní jsme za zdí

Jsme bezejmenní

Byli jsme ti, co si leží u nohou
Tak strašně bezejmenní
Další okamžik tu není
Dotýkáme se života
A z tváře padá zklamání
Když jsme bezejmenní

A jsme bezejmenní

Obrazy ze stěn vzhlížejí
Na povzdech poslední
Shlédli jsme se v nočních tmách
Byli jsme bezejmenní
Odpočinek a láska není
Navždy hledej a poznávej

Jsme bezejmenní a bezejmenní
A bezejmenní a bezejmenní

slova: IAn 1994
hudba: IAn a Pafka 1994Okamžik

Jsme vyprahlí až na kost
Ticho! Chtěl jsi jít
Procházíš se, myslíš na smrt
Hej! Vy šťastní
Přemýšlejte o nás

Skutečně poslední
Je to pravda, odejdi
Čas uhýbá, věř, že odejdeš
Oni zapomenou

Obratně zabíjíš, cíle nedosáhneš
Umělá květino nehybná
Vyhlížíš mou krev
Abys mě potopila!

Kolem zdí vidíš modré barvy
Hasnou teď naše srdce
Místo nich jen ledový příkrov
Okvětní lístky jejich barev ubíjí
Jenom ledový příkrov
Okvětní lístky jejich barev ubíjí

Myslím, že jsme měli málo času
Jo, myslím si, že jsme měli málo času
Zabráni do ničivých destrukcí
Neměli jsme čas na pravdu

slova: IAn 1992
hudba: IAn a Pafka 19921914
ARGNHHOUAHH
HAHAOUHHHHH

hudba: IAn 1995

 

 

 

 

 

Opustit

Šiky ozbrojených hrdinů, jenž se rozpadají
V tichém přítmí stínů na mrtvé si hrají
Černé jsou záclony, co okna zakrývají
Černá jsou sukna na zdech pokojů
Dokola obtažené, utažené
Jako smyčka, na mém hrdle jsou
Říkají tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých zdí
Tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

Poděkuj bohu za svou hezkou tvář
¨Však proklej ho za svoji duši zrádnou
Trnitá skutečnost a sebeklamání
Všude kolem nás zní z hlouby srdcí pláč
Řekni si tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

Spáči v královské jídelně v rukávech těch figurín
Únavou na mrtvé si hrají
Říkají tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých zdí
Tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

My bychom chtěli být tvé roztančené ráno
Protože my jsme tvé krvavé sluníčko
Řekni si tancuj, tancuj, tancuj
Jako šílenec podél tmavých, tmavých
Podél tmavých zdí

My bychom chtěli být tvé roztančené ráno
Protože my jsme tvé krvavé slunce

slova: IAn 1993
hudba: IAn a Pafka 1993Dědictví ztracených iluzí

Zrychleně časem, zmatenou cestou
Klouzat se z okna zákopů
A nosit v sobě štěstí ukryté
A volat bolest na rozcestí
Dědictví ztracených iluzí

Vstříc dalším neštěstím
V hrobech na ulicích
Jít a dělat to tak, jak si myslíš
Růžové děvčátko náruč otevírá
Dědictví ztracených iluzí

Průhledné za kouřovou clonou
Štěstí se nám drobí v rukou
Stlačená destrukcí , květina padá
V moči stát je život - její ideál
Dědictví ztracených iluzí

Síle lásky vzdávat slávu
A nemít žádný ideál
Něčí zápěstí pohladit rukou
A sklonit hlavu před ránou
Dědictví ztracených iluzí

Mávnout rukou nad zbytečnou láskou
A mluvit stále o štěstí
Někde nad hlavou v korunách
Směje se nám třetí hlas
Dědictví ztracených iluzí
Dědictví ztracených iluzí

slova: IAn 1994
hudba: IAn a Pafka 1994